Loading...

Gülen hocanın 180 derece değişen fikriyatı [HQ]

21 Şubat 2010 Pazar, 00:30

8767 izlenme
0

Yorumlar

Gülcan Keskin
BEN MERAK ETTİM SİZİ EŞİNİZ VARSA TABİİ
YADA KARDEŞİNİZ ÖRTÜLÜMÜ DE ÇOK
KONUŞUYORSUNUZ.BU ZAMANDA İNSANA HİZMET
ÖNEMLİ DİNDEN UZAKLAŞMIŞ ALLAHTAN Bİ HABER
OLAN İNSANLARI ÖRTÜ V,S İLE KORKUTURSANZ C.A
NASIL TANIYABİLİRLR ÇÜNKÜ SEVEN İTAAT EDER
ÇÜNKÜ KİŞİ SEVDİĞİNE TABİDİR.ZAMAN
HİZMET ZAMANI ZAMAN İNSANLARA C.HAKKI PEYGAMBER
EFNDİMİZİ A.S SEVDİRME ZAMANI YA KARDEŞŞ
İŞTE BÖLE..

Muhittin Yıldırım
soruma cevap istemiştim***a......bak gülcan
hanım sen yukarıdaki yapılan yorumlar bi ı oku
istiyosan, benim kimseyle bi alıp veremediğim
yok. ben ayeti ve hadisleri yalanlayanlara
kızıyorum ve aynı şklde babam olsa aynı şeyi
yapan onada hesap sorarım.müslümanlığın bi
görevi olan haksızlığın önünde durmak ne
zaman fitnecilik oldu, hem ayeti yalanlayan veya
yalan yanlış yorum yapan mı fitneci,yoks ben
mi?

Gülcan Keskin
SİZ BENM BİR ÜSTTE YAZDIĞIM YORUMU OKUDUNUZMU
KARDEŞİM..Bİ ZAHMET OKUYUN BEKLİYORUM..

Muhittin Yıldırım
ben okudum da senn yorumunu, sen soruma hala cevap
veremedin. lütfen en yukarıdaki yorumları
okuyun, ayet ve hadis olanları özellikle....

Muhittin Yıldırım
şu ana kadar hocaefendiniz haklı olduğuna dair
kimse bi yorum getiremedi. biz ayet ve hadislerle
yukarıda ispat ettik kimin ne olduğunu. acaba ne
getireceksiniz merak ettim doğrusu. sizin için
ayet ve hadisler mi kıymetli yoksa hocaefendi
etiketli pis bir sudan yaratılmış bir insan
mı?bu soruyada cevap isterim, mantıklı olsun
yalnız...

Nuri Sezer
bence talihsizce olmuş. biz zaten üstadımızı
nazara alıyoruz. gülen hocaefendiyi karalama
girişimi tarzınca bir şey olmuş kanaati bende
hasıl oldu. meşreb farklılığı husumeti intac
et***li.....

Muhittin Yıldırım
gülcan hanım hala toz kondurmuyosunuz
hocaefendinize, bu adam peygamber mi ki hiç
hatası olmasın. hem sorularıma cevap almış da
değilim, bu gidişle de alamicam herhalde

Muhittin Yıldırım
bu adam baş örtüsüne teferruat diyerek Allah a
nasıl hesap vericek onu düşünelim.madem bu
kadar düşünüyosunuz hocanızı onun yerine
tevbe edin.

Sinan Bayram
lan bu videoyu koyan şerefsiiz senmi üstad
hazretlerinitanıtyosun son yazılanları ağızda
duydunmu şerefli ol ikdaaka dinsiz adamı
günaha sokuyun işiiz yok lan sizin hocayla
uğraşlıyoz bunların hepsi şrefsiidir
uğraş***rın

Muhittin Yıldırım
sinan kardeşim lütfen yorumlara dikkat edelim.
biz burada islamın bir şiarı olan
başörtüsüne yapılan zulmü eleştiriyoruz.
video nun tamamını izleyin, yorumlarıda okuyun
bi zahmet ayet ve hadisler özellikle.

Muhittin Yıldırım
ben şimdi çıkıyorum, yukarıdaki yorumları
müdakkikane okumadan vay siz nasıl
müslümansınız, size yakışmıyo gibisinden
yorumlar yazmayın. birşey biliyosanız isbat
isteriz. asıl müslümana yakışan
haksızlığın karşısında eğil***ktir. hele
hele başörtüsüne teferruatdır, diyen
kimselere yandaşlık yapmamaktır

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Gülen tesettür teferruat
demiştir..---------------------------------Bediü
zzaman Hazretleri ise tesettüre; «Risale-i
Nur'un ehemmiyetli bir esası olan tesettür
şiarı...» (Kastamonu Lahikası sh:262)
demekteler...---------------------------Şimdi
zerre aklın var ise kim BEDİÜZZAMAN adını bed
amaçlara alet ediyor görülür...Sürü
bilinciyle güleni ve KURAN dışı fikirlerine
pirim tanımıyoruz..Grubu terk ediniz...

Ibrahim Şimşek
İnanan insanların birbirini karalaması
zayıflatma çabalarını üzülerek izliyorum

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Delil...Huccet...Senet....... GörMantık.....«Bu memlekette, bu asırda,
milleti anarşilikten, tereddî ve te dennî-i
mutla ka dan kurtaracak yegâne çaresi, Risale-i
Nur’un esasatıdır.» (Kastamonu Lâhikası
sh:131)Her meselemizde kitabın sarih
hükümlerini esas al mak olan bu tarzın ta
hakkuku için, külliyattaki de ğişmez esasat ve
düsturların bi linmesi şarttır.Fakat ev velen
Risale-i Nur Külliyatında sarih be yanların ne
ticesi olan ve esasat, zaru riyat, müsellemat
gibi ifadelerle nazara veri len ve cemaatı hak
daire sinde tam it tifak ettiren değiş mez
düsturlar hakkındaki bazı beyanları görmek
gerekir!Evet, terk edilemez mânâsında ve
terkinde ehl-i hak dairesinin haricine çıkmaya
sebebiyet vermesi cihe tiyle “zaruriyat”
denilen dinî hükümlerde.. ve dinde sarahaten
sâbit olduğundan bilâkayd u şart teslimiyeti
ge rekli olması mâ nâsıyla “müsellemat”
tabir edilen şer’î düsturlarda..ve beşerî
anlayışlarla ta sarruf ve te’ vil edi lemezlik
hu susiye tiyle “muhkemat” vasfiyle tavsif edi
len Kur’anî beyyi natta.. ve temeli teşkil
etmek mâ nâsıyle nazara veri len ve
“esasat” denilen İslâmî rü künlerde ve
kaide lerde ittifak edilir ve edilme mecbu riyeti
var dır.Mü’minler arasında adavet, kin ve
dargınlık gibi hisler, uhuvvet-i imaniyeye
aykırı olup bir arada bulunamaz.Ancak bu
uhuvvet-i imaniyeyi bildiren âyet ve hadîslerde
“mü’minler” kaydı bulunduğundan bu kayıd
nazara alınmalıdır.Evet makbul imanın
varlığı için,Allahın hâkimiyetine
teslimiyet,yani O’nun gönderdiği ahkâm-ı
şer’iyesinin tamamını kabul edip benimsemekve
o hükümlere muhalif düşen düşünce ve
anlayışlara gir***k şarttır.Yoksa kendi istek
ve garazına varmak için hissiyatına uyup şerî
ahkâma bilerek muhalefet eden ve nedamet etmiyen
kimselerle dostluk ve ihtilât tavsiyesi
yoktur.Keza hukuk-i umumiyeye ve imana zarar
verenlere afv nazariyle bakılmaz.Manevî
helâkete sebebiyet verenlerin tecavüzlerini
tasvib manasını taşıyan tarafgirlik de
yapılamaz.Çünkü zulme ortak olunur.

Bozan Baran
ahmet sende kafayı linkle bozmuşsun ne linki
istiyosun teferrüat olduğunu zaman gazetsnde
hüseyin gülercede yazmış,senın bunlardan
haberin yoksa neye inandığını daha
bilmiyosun,hayrettin karaman,ahmet şahin ihiç
okumuyrmusun.

Bozan Baran
Fethullah Gülen`başörtüsü füruattır` dedi.
Yani, `Dinin öncelikli meselesi değildir`
dedi.hüseyin gülerce 03.12.2007

Ahmet Yaprak
bir zamanlar Üstadımızın talebesiyken o
günden bu güne gülen hocada neler
değişmediki.sadece değişen başörtüsüne
bakışı mı acaba...

Mehmet Gözel
eğer hocaefendi,başörtüsü fürüattır
demediyse,sn.gülerce köşesinden yalan
söylediyse,bunu düzeltmek hocaefendiye
düşer,düzeltmezse böylece
tartışılır.burada tartışanlara kızmak
yerine bu işin muhatabları acilen bu meseleyi
acığa kavuşturmalı,sükut ikrardan
gelir.selamlar.

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Biz kulagımızla 98 yılında ''
tesettür furuattır '' dedigini Tv
lerde işittik..Hoca -12-sene geçti hala
düzelecek...Yeni nesil bilmiyor...Hizmette
yeniler ise '' hizmet için baş
açıyor '' yukardaki ilk vaazını
inkar ediyorlar idi...Ses kaseti ile çıktı...

Muhittin Yıldırım
gülcan hanım benm hanımın veye bacımın
başörtüsü takması neyi değiştirecek ki.
diyelim ki takmıyo, ayetin manasımı değişti
şimdi ne oldu hiçbişey.başörtüsünü takmak
var, bide başörtüsü füruat demek var. ilkinde
ayeti uygulamamak var, ikincisinde ayeti inkar
var. siz şimdi fethullah hocanıza toz
kondurmucaz diye ayetimi yalanlıyalım. lütfen
akıllıca düşünün....

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
mustafa örnek verecegim dedigini az biraz
yaşadım...Hususidir o orda kalsın..Bak şimdi
cerbeze sanatı sana..Allah c.c.
yoktur(haşa)...Diyor bir adam
mesela...(haşa-sız ! )Tevili ni hemen yapıyorum
EY GIYBETÇİLER !!!! Yani Allah c.c. nin 99 ve
1001 ve sonsuz esmai ilahiyesi vardır.Hoca (!)
bunu demek istedi !... DediginE
misal aynen böyledir...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Saniyen : İman esaslarını inkar etse demişsin;
bizde seni mudakkik biliriz;ve ziyadesiyle
öylesin; yahu adam tesettüre FURUAT;Muhammed
a.s.m ALLAH rasuldur hukmu imaniyesini RED
edenlere şefkat falan demedi mi ? Alenen RED etti
zaten..Yani bu devirde puta tapanı göremeyen;
hocasının iman esaslarını inkarı görebilir
mi ?

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Aylar önceden biz vaazını yayınladık AMA
yazı olarak yayınladık...Bu herifler o zaman
gelip bizlere hocamızın böyle vaazı yok
yalancılar diyorlardı...Şimdi kendi sesi resmi
aha gözlerine sokuyoruz...Şimdi ne diyorlar
hocamız teferruat demedi...Allah bütün hepsine
sadakat ihsan etsin diyecegiz FİİLİ dua
edecegiz.

Taha Büyükabacı
Bnce bediüzzamanla Gulen hoca yı kıyaslamak
sacma . İkiside din ali mi ikiside halk için var
. Tabiyki bedüüzaman ondan daha ilimli***a
kıyaslanmaması lazım

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
KELLEM KELLEM LA YENFA...:)

Muhittin Yıldırım
fethullahın eteğini sündüren kardeşlerim!
hadi ispat edin başörtüsünün füruat
olduğunu ve bizede fitneci demeyin!biz fitne
çıkarmak isteseydik ''BAŞÖRTÜSÜ
FÜRUATTIR'' derdik. en a'la
fitneci olurduk.

Bozan Baran
Aslında tartışmadan sedece şu sualı sormak
lazım ;bu videoda hocanın hangi
fetvasını,görüşünü benimsiyorunuz,hangisine
inanıyorsunuz ?basit hangisi ?***a ikisinede
demeyin :))

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Bozan kardeş; haram helal şartlara göre
degişir...Yakında;mesela kadın-erkek çıplak
hamamlarda serbest olacak...Her meseleye zübeyr
abi gibi camid kafa ile bakmak
zorundamısın...Geniş düşün, gülen hoca
gibi...Nasıl olur ? diye sorma akdeniz
sahillerine bak kafi...

Bozan Baran
akşam imanlı yatıp gunduz kafir uyanmak diye
buna deniyor heralde

Mehmet Adil
yada sizin gibi islamı dairede sanırken nerde
durdugunuza izahat lazım

Şeyda Syd
yorumlar... ı okumadım videoyu da
izlemedim***a röportaj hürriyete verilmişse siz
hoca efendiyi değil hürriyeti karalayın kim
bilir hoca ne dedi onlar ne anladı.beğenip
beğen***k inanıp inanmamak kişisel bir
meseledir.önemli olan saygı hoca efendinin
hepinizden daha çok ilme sahip olduğu ortada bu
insanlar zaten kuranın emirlerine göre
yaşıyorlar tersi bi durum varsa eleştirmek
olabilir***a doğru anlamak da önemli.hiç kimse
kendisi dururken nefsi emmare den öteye
geçememişken kapasitesi üstünde ki insanları
eleştirmeye çalışmasın önce aşın sonra
karışın.saygılarımla.

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Başörtüsü furuattır.Hocaya ait sözdür..Bunu
bilmeyenler en yakın nur dershanesine gidip
sorabilirler...Hayatında gülen ve düşüncesine
dair hiç bir malumat ve fikri olmayanlar
yazmazlar ise seviniriz.

Davut Kus
BEN FETHULLAH HOCANIN CEMAAT... GörİNDE DEĞİLİM ANCAK BU OLAYI ŞÖYLE
DÜŞÜNÜN..RESULULLAH SAV.. HUDEYBİYEDE KENDİ
ELİ İLE KELİMEİ TEVHİDİ ANLAŞMA
DEFTERİNDEN SİLDİ... TEK DERDİ KELİMEİ
TEVHİD DERDİ OLAN MUBAREK NİYE SİLDİ İLLADA
ELEŞTİRİYE TUTMAMIZMI LAZIM..O GÜN
ELEŞTİRENLER İLERLEYEN ZAMANLARDA
GÖRDÜLERKİ... YAZI İLE DEĞİL ÇALIŞMAKLA O
İŞİ BAŞARDI SAVAŞLAR DURDU TEBLİĞ GÖREVİ
DAHA CANLI OLDU..OLAY BU MESELEDE BU ... BU ZAT
BİR RESUL DEĞİL BİR PEYGAMBER DEĞİL..HATA
OLABİLİR..BİRDE KENDİ YORUMLARINI DİNLEYİN
HATA VARSA BİLİNÇLİ OLMAMIŞTIR..AEO..SA.

Muhittin Yıldırım
bencede bilinçli olmamaş kardeşim, tamamen
bilinçsizce...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Hudeybiyede kelime i tevhid silinmedi
davud...saçmalama...

fırat duru
paylasan arkadas yorum kısımlarını silip
herkesin kendi takdirine bırakırsa gıybet
edilmemiş olur lütfen silelim

Eyüp Ulusoy
Peki Bediüzzaman Said Nursinin \' Fethullah a
selam olsun \' adlı mektubuna ne diyeceksiniz...
Ben de teferruattır diyorum, ki başörtü
peygamberliğin 16.-17. yılında
emrolumuştur... Bu başörtüyü çıkarın
manasında mıdır ? Ey akıl sahipleri

hafsa kılıç
müslümanları birbirine düşürmek istiyorlar.
teferruattır kelimesinden sonra ben başımı
açarmıyım. uyanık olalım bütün islam
cemaatleri

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Gülen tesettür teferruat
demiştir..--------------------------​------
-Bediüzzaman Hazretleri ise tesettüre;
«Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir esası olan
tesettür şiarı...» (Kastamonu Lahikası
sh:262)
demekteler...--------------------------​-Şi
mdi zerre aklın var ise kim BEDİÜZZAMAN adını
bed***açlara alet ediyor görülür...Sürü
bilinciyle güleni ve KURAN dışı fikirlerine
pirim tanımıyoruz..Grubu terk ediniz...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Aziz kardeş...Bir insan eğer insanlara sağlam
itikadlar altında hizmet vermiyor ise o kişinin
yaptığı hizmet batıl olur...Yani şöyle demek
gibi:"Gel kızım müslüman ol saçını
başını aç gez toz eğlen oku bir yerlere de
gel çalış para da verel...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Delil...Huccet...Senet.......

Ahmet Yaprak
bir zamanlar Üstadımızın talebesiyken o
günden bu güne gülen hocada neler
değişmediki.sadece değişen başörtüsüne
bakışı mı acaba...

Mehmet Gözel
eğer hocaefendi,başörtüsü fürüattır
demediyse,sn.gülerce köşesinden yalan
söylediyse,bunu düzeltmek hocaefendiye
düşer,düzeltmezse böylece
tartışılır.burada tartışanlara kızmak
yerine bu işin muhatabları acilen bu meseleyi
acığa kavuşturmalı,sükut ikrardan
gelir.selamlar.

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Biz kulagımızla 98 yılında ''
tesettür furuattır '' dedigini Tv
lerde işittik..Hoca -12-sene geçti hala
düzelecek...Yeni nesil bilmiyor...Hizmette
yeniler ise '' hizmet için baş
açıyor '' yukardaki ilk vaazını
inkar ediyorlar idi...Ses kaseti ile çıktı...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
mustafa örnek verecegim dedigini az biraz
yaşadım...Hususidir o orda kalsın..Bak şimdi
cerbeze sanatı sana..Allah c.c.
yoktur(haşa)...Diyor bir adam
mesela...(haşa-sız ! )Tevili ni hemen yapıyorum
EY GIYBETÇİLER !!!! Yani Allah c.c. nin 99 ...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Saniyen : İman esaslarını inkar etse demişsin;
bizde seni mudakkik biliriz;ve ziyadesiyle
öylesin; yahu adam tesettüre FURUAT;Muhammed
a.s.m ALLAH rasuldur hukmu imaniyesini RED
edenlere şefkat falan demedi mi ? Alenen RED etti
zaten..Yani bu devirde puta tapanı göremeyen;
hocasının iman esaslarını inkarı görebilir
mi ?

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Aylar önceden biz vaazını yayınladık AMA
yazı olarak yayınladık...Bu herifler o zaman
gelip bizlere hocamızın böyle vaazı yok
yalancılar diyorlardı...Şimdi kendi sesi resmi
aha gözlerine sokuyoruz...Şimdi ne diyorlar
hocamız teferruat demedi...Allah bütün hepsine
sadakat ihsan etsin diyecegiz FİİLİ dua
edecegiz.

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
KELLEM KELLEM LA YENFA...:)

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Bozan kardeş; haram helal şartlara göre
degişir...Yakında;mesela kadın-erkek çıplak
hamamlarda serbest olacak...Her meseleye zübeyr
abi gibi camid kafa ile bakmak
zorundamısın...Geniş düşün, gülen hoca
gibi...Nasıl olur ? diye sorma akdeniz
sahillerine bak kafi...

Mehmet Adil
yada sizin gibi islamı dairede sanırken nerde
durdugunuza izahat lazım

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Başörtüsü furuattır.Hocaya ait sözdür..Bunu
bilmeyenler en yakın nur dershanesine gidip
sorabilirler...Hayatında gülen ve düşüncesine
dair hiç bir malumat ve fikri olmayanlar
yazmazlar ise seviniriz.

Mali Demir
[”Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi, onun
için mukavemet kolaydı. Şimdi tehli- keler
içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi.
Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki
cemiyetin bünyesi buna dayanamaz… Çünkü
düşmanı sezmez. Can damarını k...

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
http://www.tumgazeteler.co​m/?a=2405080

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Hudeybiyede kelime i tevhid silinmedi
davud...saçmalama...

Elif Açık
‎?

Ismail Nur
İLKER KARDEŞ SEN YUKARIDAKİ VİDEOYU İZLEDİN
Mİ HİÇ? İZLEMEDİYSEN Bİ İZLE ONDAN SONRA
KARALAMA YAPIYORSUNUZ DE...İSLAM DÜN BÖYLE
YARIN ÖYLE Mİ ANLATILIR? Bİ ARAŞTIRDA ONDAN
SONRA YORUM YAZ OLUR MU KARDEŞŞŞ?

Cihan Ceylan
Peki ya admin kardeş.Bu şahsiyet neden hala bu
pozisyonda duruyor.Yani İslam'ın
tartışılmaz konularına şüphe ile
konuşmalarda bulunmasına rağmen neden hala
böyle...

Cihan Ceylan
Evet aslaında yapmış olduğunuz bu açıklama
yeterli duruyor.Fakat gündemde ve
yaşadığımız şu süreçte belkide en dindar
ve müslümanlar üzerinde söz sahibi olarak
gözükmesi neden kaynaklanıyor olablir.Bu bizim
çok mu saf olduğmuzdan mı kaynaklanıyor yoksa
o ve onun gibiler çok mu iyi rol
yapıyor.görüşleriniz benim için önemlidir..

Cihan Ceylan
kimmiş dini dünyanın öbür tafına
yayan.adamlaar yanlarına gittikleri kişilere gel
islam dinine gir mi diyor yani irşad mı
yapıyor. yoksa seninkide doğru sen öyle kal***a
ama bize de hoşgörüyle mi bak diyor.dinler
arası d. dedikleri zırvayı mı yapıoyr.bence
onların yaptıklarını ehl-i sünnet
fıtratınca incelemek lazım.asıl***aç dini
yaymak mı ceb şişirmek mi.

Üstad Bediuzzaman Said Nursi
Tüm sayfa video ve paylaşımlarına göz
gezdirirsen bir çok belge sened hüccet ve
bilgiye biiznillah ulaiabilirsiniz.

mehmet gazer
iman ispat ister. ispat ise kur an daki emirleri
yerine getirerek olur. farzları yapmadıktan
sonra hangi***eli yaparsan yap boştur. kayanın
üstündeki toz misali rüzgarla uçup gider

serkan
kardeşlerim Üstadımızın sözü şudur uymaya
çalışalım : Madem zem et***k ve tekfir
et***kte bir emr-i şer\'i, bir mecburiyet yok,
bir günah söz konusu değildir. Ama zemde ve
tekfirde hükm-ü şer\'i var. Zem ve tekfir
haksız olsa, büyük zararı da var; haklı olsa,
hiç hayır ve sevap yok! Öyle ise hayrı ve
sevabı olmayanları terk etmekte isabet vardır.
Selametle...

Yorum Ekle

Loading...
Yaşım 17 Değişen Sadece Bedeni02:51
7 ay önce
635 izlenme
gülen bebekler01:18
7 ay önce
3307 izlenme
gülen Köpek :))00:25
6 ay önce
1799 izlenme
ajdar ve fetullah gülen00:08
3 ay önce
1688 izlenme
doritos yiyince gülen köpek :)07:00
8 ay önce
1359 izlenme
UYKUSUNDA GÜLEN KÖPEKÇİK :D00:29
7 ay önce
963 izlenme
Fethullah Gülen Gerçeği05:41
7 ay önce
4427 izlenme
FETHULLAH GÜLEN HOCA EFENDİNİN04:13
7 ay önce
3142 izlenme
Konugunun Sesine Gülen Sunucu :)01:33
7 ay önce
1046 izlenme
Sansar Salvo - Gülen Şeytan01:02
7 ay önce
774 izlenme
Yüzüme Gülen Ağaç 206:20
7 ay önce
986 izlenme
Yüzüme Gülen Ağaç 308:29
7 ay önce
851 izlenme
Gülen Adam xD00:28
7 ay önce
1409 izlenme
GÜLEN GÜL - MUTSUZLUK TACI05:44
6 ay önce
1184 izlenme
gülen yüzüme [HQ]04:00
6 ay önce
669 izlenme
Undertaker 18-0 Efsanesi06:27
7 ay önce
1359 izlenme
VAR MISINIZ ?? . M.Fethullah GÜLEN02:27
7 ay önce
1904 izlenme
Hacc Hatiralari -  M.F.GÜLEN05:38
7 ay önce
689 izlenme
M.Fethullah GÜLEN Hocaefendi [HQ]03:38
7 ay önce
1642 izlenme
M.Fethullah Gülen - VAR MISINIZ ??05:27
7 ay önce
5242 izlenme
Ezeli Nur'  Şiir- Fethullah GÜLEN03:51
7 ay önce
2304 izlenme
Fethullah Gülen Nicin Amerikada 101:47
6 ay önce
1281 izlenme
Fetullah Gülen'in Sarayı!02:17
2 ay önce
425 izlenme
2Pac - Thug Style [HQ]04:37
7 yil önce
1102 izlenme
TÜRKÜLERLE GÖMÜN BENI [HQ]07:00
7 yil önce
2375 izlenme